Dil Sağ Tarafta Skuamoz Hücreli Kanser

Dil Sağ Tarafta Skuamoz Hücreli Kanser - Prof. Dr. Çetin Vural

Dil Sağ Tarafta Skuamoz Hücreli Kanser - Prof. Dr. Çetin Vural

Kırk bir yaşında erkek hasta 9 ay kadar önce dil sağ yan tarafta oluşan ve zaman içinde büyüyen kabarıklık, yara yakınmasıyla başvurdu. Hasta son günlerde sağ kulağına vuran ağrıdan da yakınmaktaydı. Bize başvurmadan hemen önce yaşadığı şehirde dildeki lezyondan biyopsi yapılmış ve sonuç ağız içi, yutak, gırtlak bölgelerinde en sık görülen kötü huylu tümör olan skuamoz hücreli kanser olarak raporlanmıştı.

Hastaya yapılan radyolojik incelemelerden sonra ameliyat kararı alındı ve dilin tümör barındıran sağ yarısının (tümör ve onu çevreleyen bir miktar sağlıklı doku) çıkartılması ameliyatı yanı sıra sağ boyun diseksiyonu (boyun lenf bezelerinin sistematik bir şekilde çıkartılması işlemi) ve ağız içinde oluşan boşluğun göğüs ön duvar cildinden alınan flep ile onarılması işlemlerine karar verildi.

Ameliyat sırasında patoloji uzmanı hekimler ameliyathanede çıkartılan dokuları mikroskop altında inceleyip cerrahi sınırların temiz, güvenli olduğunu bildirdiler. Ameliyat sonrası 9. günde yaraları iyileşen ve ağızdan beslenip rahat konuşmaya başlayan hastamız taburcu edildi. Çıkartılan parçaların histopatolojik incelemesi sonucu boyunda çıkartılan 45 tane lenf bezesinin 2 sinde metastaz (hastalık sıçraması) saptandı.

Dildeki tümörün boyutu ve doku içine uzanım derinliği ve boyunda 2 adet metastaz varlığı nedeniyle Evre 4 olarak kabul edilen hastaya ameliyat sonrası radyoterapi görmek üzere bir radyasyon onkolojisi merkezine başvurması önerildi.