Sağ Parafarengeal Alanda Schwannoma (Şıvannom)

Sağ Parafarengeal Alanda Schwannoma (Şıvannom)

Yirmi dokuz yaşında kadın hasta sağ kulak altında 2 ay kadar önce fark ettiği kitle yakınmasıyla polikliniğimize başvurdu. Hastamıza başka bir merkezde ultrason, MR yapılmış, sağ parotis derin lobu tamamen kaplayan 20x17x16 mm boyutta, düzgün sınırlı kitle saptanmış ve iğne biyopsi sonucu Schwannoma ile uyumlu olarak rapor edilmişti.

Hastamıza sinir monitörü kullanılarak parafarengeal bölgeden tümör çıkartılması ameliyatı uygulandı. Yüz sinirinin derinine yerleşen kitle sinire zarar vermeden çıkartıldı. Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçiren hastadan çıkartılan kitlenin histopatolojik incelemesi sonucu sinir kılıfından kaynaklanan iyi huylu bir tümör olan Schwannoma (Şıvannom) olarak raporlandı.

Tedavisi tamamlanmış olan hastamız ameliyat sonrası 2. günde sorunsuz olarak taburcu edildi.