Sağ Parotis Tükürük Bezi Derin Lobda Lipom

Sağ Parotis Tükürük Bezi Derin Lobda Lipom - Prof. Dr. Çetin Vural

Elli beş yaşında kadın hasta dört yıldır sağ kulak altında yumuşak şişlik yakınmasıyla başvurdu. Yapılan MR incelemede sağ parotis derin lobda başlayıp parafarengeal mesafeye ulaşan lobule konturlu 35×66 mm kitle saptanmıştı.

Hastamıza bu bulgularla sinir monitörü cihazı kullanılarak ve yüz siniri korunarak sağ total parotidektomi ameliyatı yapıldı. Hastamız uyandığında yüz sağ tarafta hafif güçsüzlük vardı. Çıkartılan parçanın histopatolojik inceleme sonucu iyi huylu yağ dokusu tümörü olan “Lipoma” olarak raporlandı.

İkinci günde tedavisi tamamlanmış olarak taburcu edilen hastamızın yüzündeki hafif güçsüzlük de bir kaç hafta içinde tamamen düzeldi.