Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom - Prof. Dr. Çetin Vural

Kırk üç yaşında kadın hasta sağ kulak altında 3 ay kadar önce fark ettiği kitle nedeniyle başvurdu. Hastaya başka bir merkezde radyolojik incelemeler ve iğne biyopsisi yapılmış, Pleomorfik Adenom ön tanısı konulmuş ve ameliyat önerilmişti.

Hastamıza sağ yüzeysel pareotidektomi ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrası yüz mimik hareketleri doğal olarak uyanan hastamızın ameliyat sonrası dönemi de olağan seyretti.

Ameliyatta çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu iğne biyopsisini doğrular şekilde, iyi huylu bir tümör olan Pleomorfik Adenom olarak rapor edildi, böylece hastamızın tedavisi tamamlanmış oldu.