Sol Parotis Tükürük Bezinde Lipoma

Sol Parotis Tükürük Bezinde Lipoma - Prof. Dr. Çetin Vural

Kırk dört yaşında erkek hasta sol yanakta dört yıl kadardır var olan ve zaman içinde büyüyen kitle nedeniyle başvurdu. Hastamıza daha önceden MR ve Ultrason incelemeler yapılmış ve 33x24x50 mm boyutta lipom/fibrolipomla uyumlu kitle saptanmış. Hastamıza sinir monitör cihazı kullanılarak sol yüzeysel parotidektomi ameliyatı yapıldı ve yüz siniri üzerine oturmuş olan yumuşak kitle çıkartıldı. Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçiren ve 2. gün taburcu edilen hastadan çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu iyi huylu yağ dokusu tümörü olan Lipoma olarak raporlandı ve tedavi tamamlanmış oldu.