Submandibuler Bezde Sialolitiazis (Tükürük Bezi Taşı)

Submandibuler Bezde Sialolitiazis (Tükürük Bezi Taşı) - Prof. Dr. Çetin Vural

Elli yaşında kadın hasta sağ çene altında 3 ay kadardır var olan ve dönem dönem artıp azalan şişme yakınmasıyla hastanemize başvurdu. Muayeneler ve boyun BT (bigisayarlı tomografi) inceleme sonrası sağ submandibuler (çene altı) tükürük bezinin içinde 5 mm kadar çapta taş olduğu ve bezin sola göre büyüdüğü saptandı.

Hastaya tedavi seçenekleri anlatıldı ve ameliyatı yeğleyen hastanın submandibuler tükürük bezi içindeki taşla birlikte, sinir monitör cihazının kullanıldığı bir ameliyatla çıkartıldı. Ameliyat sonrası 2. gün sorunsuz taburcu edilen hastanın histopatolojik inceleme sonucu da ‘Kronik Sialadenit, Sialolitiazis’ (süregen tükürük bezi iltihabı ve taş) olarak raporlandı ve tedavi tamamlanmış oldu.