Tiroit Bezde Papiller Mikrokarsinom

Tiroit Bezde Papiller Mikrokarsinom - Prof. Dr. Çetin Vural

Altmış sekiz yaşında kadın hasta boyun ön kısımda 3 yıldır var olan şişlikler nedeniyle başvurdu. Hastaya yapılan tiroit ultrason incelemede en büyüğü sağ lob alt polde 33.7×22.2×14.1 mm olmak üzere her 2 tiroit lobunda pek çok nodül saptanmıştı. Bunlarda en şüpheli görünenden yapılan iğne biyopsisi sonucu “Önemi belirsiz atipi/benign foliküler nodül” olarak raporlanmıştı. Bu nedenle ameliyat önerilen hasta bize başvurdu.

Hastaya sinir monitör cihazı kullanılarak yapılan total tiroidektomi ameliyatı sorunsuz tamamlandı. İki günlük sorunsuz geçen yatış ardından hasta taburcu edildi. Çıkartılan tiroit bezin histopatolojik inceleme sonucunda sağ lobda 7 mm çapında Papiller Mikrokarsinom saptandı.

Tümörün çok ufak olması, tiroit bez dışına yayılım görülmemesi üzerine hastamıza ilave tedavi (radyoaktif iyot/atom tedavisi) önerilmedi ve takipleri için endokrinoloji bölümüne yönlendirildi.