Yumuşak Damakta Adenoid Kistik Karsinom

Adenoid Kistik Kanser - Prof. Dr. Çetin Vural

Adenoid Kistik Kanser - Prof. Dr. Çetin Vural

Adenoid Kistik Kanser - Prof. Dr. Çetin Vural

Adenoid Kistik Kanser - Prof. Dr. Çetin Vural

Elli sekiz yaşında kadın hasta yumuşak damak sol tarafta 2 ay kadar önce fark ettiği kabarıklık nedeniyle başvurdu. Başka merkezde önce antibiyotik tedavisi verilmiş, düzelme olmayıp lezyonun büyümesi üzerine MR inceleme yapılıp biyopsi alınmış ve sonucu Adenoid Kistik Karsinom olarak raporlanmıştı.

Muayenede yumuşak damak sol tarafta, sert damak sınırına dayanan, mukozadan kabarık 1,5 cm çapında kanamalı lezyon görüldü. Yapılan PET BT de damak sol taraftaki lezyon dışında boyun sol tarafta lenf bezesinde de radyoaktif maddenin tutulduğunun görülmesi üzerine hastaya damak ameliyatı yanı sıra sol boyun diseksiyonu yapılmasına karar verildi.

Ameliyatta ve damak ve sol bademcik lezyonu etrafında güvenlik sınırı için sağlıklı doku şeridi ile çıkartıldı ve boyun sol taraftaki lenf bezelerini çıkartılması işlemi olan sol boyun diseksiyonu ameliyatı da eklendi. Hasta bir hafta kadar hastane yatışı sonrası taburcu edildi. Çıkartılan parçaların histopatolojik inceleme sonucu boyunda çıkartılan lenf bezelerinde hastalık sıçraması (metastaz) saptanmadı, damakta 13 mm çapında Adenoid Kistik Karsinom varlığı teyid edildi.

Hastamız bu bulgularla ameliyata ilaveten radyoterapi görmek üzere bir radyasyon onkolojisi merkezine yönlendirildi.