Aynı Sebep (Sigara) İki Ayrı Hastalık

Aynı Sebep (Sigara), İki Farklı Hastalık - Prof. Dr. Çetin Vural Aynı Sebep (Sigara), İki Farklı Hastalık - Prof. Dr. Çetin Vural

Elli sekiz yaşında kadın hastamız dil sol kısımda üç aydan uzun süredir var olan yara yakınması ile bize başvurdu. Başka bir merkezde dildeki yaradan biyopsi alınmış ve sonuç skuamoz hücreli karsinom olarak raporlanmıştı. Hastanın çok uzun zamandan beri yoğun bir şekilde sigara tükettiği öğrenildi.

Dil ve ağzın ön bölgesindeki tümörlerin temel tedavisinin cerrahi olması nedeniyle hastaya ameliyat planlandı. Ameliyat öncesi yapılan MR incelemede dil sol taraftaki lezyon dışında sağ taraf parotis tükürük bezinde de 1,5cm çapında bir tümör varlığı tespit edildi. Bu tümörün yapısını anlamak için iğne biyopsisi işlemi uygulandı. Sonuç, sigara tiryakiliği ile doğrudan ilişkili, iyi huylu bir tükürük bezi tümörü olan Warthin Tümörü olarak raporlandı. Hastaya aynı seansta her iki tümörün cerrahi tedavisinin olanaklı olduğu bildirildi. Hasta, iyi huylu tükürük bezi tümörünün tedavisinin ileri bir tarihe bırakılmasını istedi. Bunun üzerine dildeki tümörün cerrahi olarak çıkartılması ve boyun sol taraftaki lenf bezlerinin metastaz (sıçrama) olasılığına karşı çıkartılması ameliyatı tamamlandı. Patolojik inceleme sonucunda tümörün evre 2 (erken evre) tümör olduğu ve cerrahiye ilave kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerin gerekmediği anlaşıldı.

Altı gün sorunsuz hastane yatışı sonrası hasta konuşma beceresinde belirgin bir kayıp olmadan, ağızdan rahatlıkla beslenebilir şekilde ve takiplere gelmek üzere taburcu edildi.