Ensede Lipom ve Boyun Sol Tarafta Anaplastik Kanser Metastazı

Ensede Lipom ve Boyun Sol Tarafta Anaplastik Kanser Metastaz - Prof. Dr. Çetin Vural

Ensede Lipom ve Boyun Sol Tarafta Anaplastik Kanser Metastaz - Prof. Dr. Çetin Vural

Seksen yaşında erkek hasta boyun sol tarafta 1 ay kadar önce fark ettikleri kitle nedeniyle başvurdu. Hasta ayrıca ensesinde de 10 yıldan uzun süredir bir şişliğin var olduğunu ifade ediyordu. Hastaya başka bir şehirde MR inceleme yapılmış hem boyun hem ensedeki kitlelerin kötü huylu olabileceği belirtilmişti. Ayrıca boyun sol taraftaki kitleden iğne biyopsisi işlemi uygulanmış ve sonucu “Az diferansiye malign tümör” olarak raporlanmıştı.

Kurumumuzda hastaya PET BT inceleme yapıldı ve sonuç “Ensede düşük boyun sol tarafta yüksek FDG tutulumu gözlenen yumuşak doku lezyonlar” olarak raporlanmıştı. Hastaya bu bulgularla ensedeki iri kitlenin çıkartılması ve sol boyun diseksiyonu (boyun lenf bezelerinin sistematik bir şekilde çıkartılması işlemi) uygulandı.

Hasta ameliyat sonrası 4. günde durumunun düzelmesi üzerine taburcu edildi. Enseden çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu iyi huylu bir tümör olan iğsi hücreli lipoma, ancak boyun sol tarafa yerleşen iri kitlenin sonucu anaplastik/pleomorfik karsinom metastazı olarak raporlandı. Kötü huylu, saldırgan davranışlı bu tümör nedeniyle hastamıza bir radyasyon onkolojisi merkezine başvurması önerildi.