Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Pleomorfik Adenom

Kırk dokuz yaşındaki erkek hastamız sol kulak altında iki ay önce fark ettiği kitle nedeniyle kliniğimize başvurdu. Yapılan muayenesinde sağ taraf parotis tükürük bezinde tümör olduğu saptandı. Hastamıza sağ parotidektomi ameliyatı yapıldı. Çıkartılan tümörün patolojik inceleme sonucu pleomorfik adenom olarak raporlandı. Hastamız ameliyatının ikinci gününde sorunsuz olarak taburcu edildi.