Pleomorfik Adenom Cerrahisi

Pleomorfik Adenom

Pleomorfik Adenom Fasiyal Sinir

32 yaşında erkek hasta sağ kulak altında 4 yıldan uzun süredir kitle yakınmasıyla başvurdu. Hastaya yapılan MR incelemelede parotis bezinde pleomorfik adenom düşündürür kitle varlığı görüldü. Total parotidektomi adı verilen ameliyatla yüz sinirinin yüzeyinde kalan parotis dokusu çıkartıldıktan sonra yüz sinirinin dallarının derinlerine yerleşmiş olan tümör sinir dalları korunarak çıkartıldı. Histopatolojik inceleme sonucu pleomorfik adenom olarak raporlanan hasta sorunsuz taburcu edildi.