Sağ Paragangliom (Karotid Cisim Tümörü, Glomus Karotikum) Ameliyatı

Sağ Paragangliom (Karotid Cisim Tümörü, Glomus Karotikum) Ameliyatı

Sağ Paragangliom (Karotid Cisim Tümörü, Glomus Karotikum) Ameliyatı

Kırk iki yaşındaki kadın hastamız başka bir nedenle yapılan MR incelemede boyun sağ tarafta karotid arter bifurkasyosuna (şah damarının çatalı) yerleşmiş 23×12 mm ve sol karotid arter bifurkasyosunda (şah damarının çatalı) 8 mm kitleler saptanması üzerine polikliniğimize başvurmuştu.

MR görüntülerinin tekrar incelenmesi sonucu sağ ve muhtemelen sol tarafta da karotid cisim tümörü (Glomus Karotikum) tanısı konuldu. Hastaya genel anestezi altında sağ karotid cisim çıkartılması ameliyatı yapıldı. Olağan yerinden 6-7 cm aşağıda bulunan karotid bifurkasyodaki tümör şah damarı dalları ve o bölgedeki önemli sinirler zarar görmeden, sorunsuz çıkartıldı.

Ameliyat sonrası dönemi de sorunsuz atlatan hastamız iki gece hastane yatışı ardından taburcu edildi. Çıkartılan tümörün histopatolojik inceleme sonucu benign (iyi huylu) Karotid Cisim Paraganglioması olarak raporlandı. Hasta sol taraftaki kitle için takibe alındı.