Sağ Submandibuler Tükürük Bezinde Adenoid Kistik Karsinom

Sağ Submandibuler Tükürük Bezinde Adenoid Kistik Karsinom - Prof. Dr. Çetin Vural

Otuz iki yaşında erkek hasta sağ çene altında 7-8 yıldır var olan ve son bir yılda daha da büyüyen kitle yakınmasıyla başvurdu. Hastamıza yapılan MR incelemede sağ submandibuler beze alttan bitişik 18×22 mm kitle saptanmıştı.

Yapılan iğne biyopsi sonucu “Ayırıcı tanıda Adenoid Kistik Karsinom düşünülmeli” şeklinde raporlanmıştı. Bu ön tanı ile hastamıza sağ submandibuler bez çıkartılması ameliyatı yapıldı.

Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz atlatan hasta ertesi gün taburcu edildi. Çıkartılan dokuların histopatolojik inceleme sonucu düşük dereceli kötü huylu bir tümör olan Adenoid Kistik Karsinoma, Düşük Grade olarak raporlandı.

Tümörün doku içindeki ince bir siniri de işgal ettiğini ifade eden “perinöral invazyon” varlığı nedeniyle hasta ameliyat sonrası radyoterapi görmek üzere bir Radyasyon Onkolojisi kliniğine yönlendirildi.