Sağ Yanakta Şıvannom (Schwannoma)

Sağ Yanakta Şıvannom (Schwannoma)

Sağ Yanakta Şıvannom (Schwannoma)

30 yaşındaki erkek hastada 6-7 yıldır sağ yanağında giderek büyüyen kitle mevcuttu. Yapılan MR incelemede yağ yanakta mukozal (iç) yüze daha yakın duran glomus tümörü gibi kontrast madde tutan 26x20mm boyutunda kitle görülüyordu. Kitleyi yanak cildinden yapılan bir kesi yerine, ağız içerisinden mukozaya yapılacak bir kesi ile çıkartmanın daha doğru olacağı kanaatine varıldı.

Bu yolla çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonrası sinir kılıfından kaynaklanan Şıvannom (Schwannoma) olduğu rapor edildi.

Hasta sorunsuz taburcu edildi.