Sol Parotis Tükürük Bezinde Düşük Dereceli Mukoepidermoid Karsinoma

Sol Parotis Tükürük Bezinde Düşük Dereceli Mukoepidermoid Karsinoma - Prof. Dr. Çetin Vural

Otuz yaşında kadın hasta sol kulağının ön altında 3 yıldır var olan ve son bir yılda büyüyen kitle yakınmasıyla başvurdu.

Yapılan MR incelemede sol parotis tükürük bezinde 22×17 mm kitle saptanmıştı. Hastaya başka merkezde yapılan iğne biyopsisi sonucu da malign hücre görülmedi şeklinde raporlanmıştı.

Hastaya sinir monitörü cihazı kullanılarak sol parotidektomi ameliyatı yapıldı ve kitle etrafında sağlıklı parotis dokusu ile birlikte çıkartıldı. İki günlük sorunsuz yatış dönemi ardından hasta yüz hareketleri tamamen normal olarak taburcu edildi.

Çıkartılan dokunun histopatolojik inceleme sonucu “Mukoepidermoid Karsinoma, Düşük Grade” olarak raporlandı. Saldırganlığı düşük olan bu kötü huylu tümörün, başarılı bir ameliyatla tamamen çıkartılması durumunda iyi huylu tümörlere benzer bir seyir izlediği bilindiğinden hasta ek tedavi olmaksızın takibe alındı.