Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Otuz bir yaşında erkek hasta sol kulak altında 5 yıldır var olan ve son aylarda büyüyen kitle yakınmasıyla baş vurdu.

MR ve iğne biyopsi işlemleri yapılan ve sol parotis tükürük bezinde Pleomorfik Adenom tanısı konulan hastaya sol parotidektomi ameliyatı yapıldı.

Ameliyat sonrası sorun yaşamayan hasta 2 günde tümöründen kurtulup sağlığına kavuşmuş halde taburcu edildi. Hastadan çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu ön tanımızı doğrulayacak şekilde Pleomorfik Adenom olarak raporlandı.