Sol Submandibular Bezde Pleomorfik Adenom

Sol Submandibular Bezde Pleomorfik Adenom

Altmış bir yaşında erkek hasta sağ çene altında bir yıl önce fark ettiği şişlik yakınmasıyla başvurdu. Yapılan muayenede sağ submandibuler (çene altı) tükürük bezinde kitle olduğu saptandı. Bu tür durumlarda yapıldığı üzere sağ submandibular bez içindeki kitle ile birlikte çıkartıldı. Yapılan histopatolojik inceleme sonucu 1.2cm çapında pleomorfik adenom olarak raporlandı. Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz atlatan hasta ikinci günde taburcu edildi.