Dil Kökünde İyi Huylu Kist

Seksen dört yaşında erkek hasta, 1.5 yıldır var olan yutkunurken takılma yakınmasıyla baş vurdu. Yapılan muayene ve MR inceleme sonucunda gırtlak ile dil kökü arasındaki boşluğa oturan 1.5cm çapında içi sıvı dolu benign (iyi huylu) kitle saptandı.

Bu bulgular ile hasta ameliyata alındı. Ağızdan bir boru ile girilerek mikroskobik büyütme altında kistik kitle çıkartıldı ve hasta aynı gün sorunsuz bir şekilde taburcu edildi.

Çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu iyi huylu epitelyal inklüzyon kisti olarak raporlandı.

Böylece hastamızın tedavisi tamamlanmış oldu.