Sağ Parotis Tükürük Bezi Derin Lobda Pleomorfik Adenom

Sağ Parotis Tükürük Bezi Derin Lobda Pleomorfik Adenom - Prof. Dr. Çetin Vural

Sağ Parotis Tükürük Bezi Derin Lobda Pleomorfik Adenom - Prof. Dr. Çetin Vural

Sağ Parotis Tükürük Bezi Derin Lobda Pleomorfik Adenom - Prof. Dr. Çetin Vural

Elli iki yaşında kadın hasta vücudunun başka bölgelerindeki tümörlerin takibi amacıyla yapılan PET incelemelerde sağ parotis tükürük bezinde de aktivite tutan kitle sebebiyle polikliniğimize başvurdu.

Yapılmış olan MR incelemede sağ parotis bez derin lobda 10 mm çapta pleomorfik adenomla uyumlu sinyal özelliğinde, kontrast tutan lezyon saptandığı belirtilmişti. Hastayı takip eden onkoloji uzmanlarının bu kitlenin çıkartılmasını istemeleri üzerine hasta bize başvurmuş.

Hastamıza sinir monitör cihazı kullanılarak ve yüz siniri korunarak yapılan total parotidektomi ameliyatıyla tümör, etrafında sağlıklı tükürük bezi dokusuyla alındı. Ameliyattan yüz siniri fonksiyonları sağlam şekilde uyanan hasta 2. günde sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu Pleomorfik Adenom olarak raporlandı ve hasta sağlığına kavuştu.