Sağ Parotis Tükürük Bezinde Düşük Dereceli Mukoepidermoid Karsinom

Kırk altı yaşında kadın hasta sağ kulak altında, cildin hemen altında 1,5 yıldır var olan ufak kitle nedeniyle yaşadığı şehirde bir operasyona gitmiş. Çıkartılan kitleye tanı konulamaması üzerine parçalar incelenmek üzere İstanbul’da bir üniversite hastanesine yollanmış ve tekrar yapılan inceleme sonucu tükürük bezinin kötü huylu bir tümörü olan Mukoepidermoid Karsinom, Düşük Grade (derece) olarak raporlanmış.

Ayrıca tümörün çerrahi sınırda devam ettiği şüphesi de oluşmuş (yetersiz cerrahi). Hasta bunun üzerine merkezimize başvurdu. Hastaya yapılan muayenede sağ kulak memesi alt ve arkasında bir kesi izi ve üzerinde iğne deliği kadar delik ve hafif nemlenme izlendi.

Ele gelen bir kitle yoktu ve radyolojik incelemeler bir tümöral kitleyi ayırd edemiyordu. Hastaya bir kez daha ameliyat olması gerektiği izah edildi ve hasta kabul etti. Eski ameliyat izinin ve deliğin bulunduğu cildi de içeren ve o cilt parçası ile alttaki dokuların bütünlüğünü bozmayan bir yüzeysel parotidektomi ameliyatı uygulandı.

Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçiren, yüz siniri fonksiyonları tam olan hasta 2. gün taburcu edildi. Çıkartılan parçanın histopatolojik inceleme sonucu önceki parçanın sonucu ile aynı (Düşük Dereceli Mukoepidermoid Karsinom) idi. Normalde iyi huylu tümörlere benzer bir seyir izleyen ve ilave tedavi gerektirmeyen bu tümörün daha önce yetersiz cerrahi ile kısmen çıkartılmış olması nedeniyle, hastamız ilave tedavinin gerekip gerekmediği konusunda 2. bir görüş almak üzere Radyasyon Onkolojisi merkezine yönlendirildi.