Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Sağ Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom - Prof. Dr. Çetin Vural

Altmış beş yaşında kadın hasta sağ kulak altında 3 yıl kadar önce fark ettiği ve zaman içinde büyüyen şişlik yakınmasıyla başvurdu. Yapılan muayene ve MR inceleme sonucu sağ parotis tükürük bezinden kaynaklanan tümör varlığı anlaşıldı.

Hastamıza sağ yüzeysel parotidektomi ameliyatı yapıldı ve kitle etrafında bir miktar sağlıklı tükürük bezi dokusuyla çıkartıldı. Ameliyat sonrası dönem sorunsuz bir şekilde geçti ve çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu iyi huylu bir tükürük bezi tümörü olan Pleomorfik Adenom olarak rapor edildi. Böylece tedavisi tamamlanan hasta memleketine yolcu edildi.