Sağ Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

Elli beş yaşında erkek hasta sağ kulak altında 10 yıldır var olan kitle yakınmasıyla başvurdu. Önceden gittiği hekimlerce MR inceleme yapılmış, 40x37x20 mm kitle saptanmış ve iğne biyopsi yapılarak kitlenin Warthin Tümörü olabileceği söylenip ameliyat önerilmişti. Hastamıza yüz siniri korunarak yapılan sağ parotidektomi ameliyatı ve sonrası dönem sorunsuz geçti. Hastamız 2 günlük yatışın ardından taburcu edildi. Çıkartılan dokunun histopatolojik inceleme sonucu iyi huylu bir tümör olan Warthin Tümörü olarak rapor edildi ve hastamıza tümörün aynı veya diğer taraf parotis bezinde tekrarlamaması için sigarayı bırakması önerildi.