Çocuk Hastada Sağ Submandibular (çene altı) Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Sağ Submandibular (çene altı) Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom - Prof. Dr. Çetin Vural

İstanbul dışından gelen on yaşında kız çocuğu sağ çene altında sekiz ay kadardır var olan şişlik yakınmasıyla polikliniğimize başvurdu. Yapılan muayeneler ve ardından yapılan boyun MR incelemede sağ submandibuler (çenealtı) tükürük bezinde 2.8×2.4×2.2 cm boyutlarda kitle saptanması üzerine ameliyata karar verildi.

Sinir monitör cihazı kullanılarak sağ submandibuler bez çıkartılması ameliyatı yapıldı ve çene altı tükürük bezi, ona alttan bitişik tümörle birlikte çıkartıldı.

Histopatolojik inceleme sonucu iyi huylu bir tükürük bezi tümörü olan Pleomorfik Adenom olarak rapor edildi. Bunun üzerine tedavisi tamamlanmış olan hastamız memleketine yolcu edildi.