Sağ Submandibuler Bezde Pleomorfik Adenom

Sağ Submandibuler Bezde Pleomorfik Adenom

Yirmi üç yaşında kadın hasta başka nedenle yapılan boyun ultrason incelemesinde sağ submandibuler (çene altı) tükürük bezinde kitle saptanması üzerine bize başvurdu. Yapılmış olan iğne biyopsisi sonucu “pleomorfik adenomla uyumlu” olarak raporlanmıştı.

Hastaya genel anestezi ile yüz sinirinin dallarını koruyan bir ameliyat yapıldı ve içindeki kitle ile birlikte sağ submandibuler tükürük bezinin tamamı çıkartıldı.

Ameliyatın ikinci gününde hasta sorunsuz taburcu edildi. Patolojik inceleme sonucu pleomorfik adenom olarak raporlandı.