Sol Parotis Bezinde Low Grade Mukoepidermoid Karsinom

Sol Mukoepidermoid Karsinom

Otuz altı yaşında kadın hastamız sol kulak önünde kitle yakınmasıyla başvurdu. Hastamızın bir buçuk yıl kadar önce başka bir merkezde sol parotis tükürük bezinden ameliyat edildiği ve çıkartılan parçanın patolojik inceleme sonucunda ‘Low Grade (düşük dereceli)’ Mukoepidermoid Karsinom tanısı konduğu öğrenildi. Hasta bu ameliyattan uyandığında yüzün sol tarafında güçsüzlük olduğunu ancak ilerleyen aylar içerisinde tam düzeldiğini belirtmekteydi. Ameliyat sonrası takiplerinde aynı bölgede 23x15x13mm kitle saptanmıştı.

Bu yakınmalarla bize başvuran hastamıza yüz siniri korunarak parotis tümörü çıkartılması ameliyatı uygulandı. Tümörün tamamı yüz sinirine zarar verilmeden çıkartıldı ve patolojik inceleme sonucu gene ‘Low Grade (düşük dereceli)’ Mukoepidermoid Karsinom olarak raporlandı.

Yüz hareketleri normal olan hastamız ameliyat sonrası ikinci günde bir radyoterapi merkezine başvurması önerilerek taburcu edildi.