Sol Parotis Tükürük Bezinde Lenfoepitelial Karsinoma

Sol Parotis Tükürük Bezinde Lenfoepitelial Karsinoma

Kırk iki yaşında erkek hasta sol kulak altıda son 1 aydır fark ettiği şişlik yakınmasıyla başvurdu. Yapılan muayene ve radyolojik incelemeler sonucu sol parotis tükürük bezinde 1×0.8 cm boyutta, ovoid şekilli kitle saptandı.

Hastaya sinir monitörü kullanılarak yapılan sol parotidektomi ameliyatı ve sonrasında 2 günlük yatış süreci sorunsuz geçti. Çıkartılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu kötü huylu bir tümör olan Lenfoepitelyal Karsinom olarak raporlandı.

Hastamız kitle tamamıyla çıkartılmış olmasına rağmen hastalığın geri gelmesi ihtimalini daha da azaltmak için radyoterapi görmek üzere bir Radyasyon Onkolojisi merkezine yönlendirildi.