Yumuşak Damakta Düşük Derece Mukoepidermoid Karsinoma

Yumuşak Damakta Düşük Derece Mukoepidermoid Karsinoma

Otuz iki yaşında kadın hasta damağının sağ tarafıonda 1 hafta önce fark ettiği kabarıklık nedeniyle başvurdu. Başka merkezde yapılan muayene sonucu ameliyat önerilen hasta muayene edildiğinde yumuşak damak sağ kısımda, sert damağa komşu, 6-7 mm kadar çaplı, uzerinde sağlam mukoza olan kabarık lezyon fark edildi.

Damakta bulunan küçük tükürük bezlerinden kaynaklanan bir tümör olabileceği düşünülerek ameliyatla çıkartılması önerildi.

Ameliyat sırasında etrafında sağlıklı mukozadan yeterli emniyet sınırı da katılarak bir çıkartma işlemi yapıldı. Çıkartılan doku hemen patoloji uzmanlarına ulaştırıldı ve dondurularak yapılan inceleme sonucu kitlede tümör düşünüldüğü ve lezyonun cerrahi sınırlara uzak olduğu bilidirildi. Bunun üzerine onarıma geçildi ve damak konuşma ve yutma fonksiyonlarını bozmayacak şekilde onarıldı.

Ertesi gün sorunsuz bir şekilde taburcu edilen hastadan çıkartılan lezyonun histopatolojik inceleme sonucu Düşük Derece Mukoepidermoid Karsinom ile uyumlu olarak raporlandı.

İyi huylu tümörlere benzer bir seyir izleyen bu kötü huylu tümör için ilave tedaviye gerek duyulmadı ve hastamız aralıklı muayenelere gelmek üzere takibe alındı.