Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

32 yaşında kadın hasta 3-4 yıldır sol kulak memesi altında kitle yakınmasıyla başvurdu. Daha önceden yapılmış incelemeler bir tükürük bezi tümörü varlığını işaret etmekteydi. Hastaya sol yüzeysel parotidektomi ameliyatı uygulandı. Kitle ve etrafındaki bir miktar tükürük bezi dokusu sorunsuz çıkartıldı. Yapılan histopatolojik inceleme sonucu pleomorik adenom olarak raporlandı. Hasta sorunsuz olarak taburcu edildi.