Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Sol Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Üç ay önce başka bir sebeple yapılan MR incelemede sol parotis tükürük bezinin derin kısmından kaynaklanan kitle saptanan ve alınan biyopsi sonucu ‘Pleomorfik Adenom’ ile uyumlu olarak raporlanan hastaya yüz siniri korunarak sol parotidektomi ameliyatı yapıldı.

Ameliyat sonrası üçüncü gün taburcu edilen hastadan çıkartılan parçanın histopatolojik incelemesi sonucu, iğne biyopisisini doğrulayacak şekilde Pleomorfik Adenom olarak raporlandı.