Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom - Prof. Dr. Çetin Vural

Yirmi sekiz yaşında erkek hasta sol kulak altında 5 ay kladar önce fark ettiği kitle nedeniyle merkezimize başvurdu. Gittiği aile hekimi antibiyotik vermiş, küçülme olmayınca ultrason ve MR yapılmış ve sol parotid bezde 19×19,5×16,5 mm boyutta, kontrast tutan tümör olduğu raporlanmıştı.

Muayene edilen ve tetkikleri tekrar incelenen hasta sol parotis tükürük bezi kaynaklı tümör tanısıyla yatırıldı ve sol parotidektomi ameliyatı yapıldı. Ameliyat ve sonrası dönem sorunsuz geçti ve hasta 2. gün taburcu edildi.

Kitlenin histopatolojik inceleme sonucu iyi huylu bir tükürük bezi tümörü olan Pleomorfik Adenom olarak rapor edildi, böylece hastamızın tedavisi tamamlanmış oldu.