Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom Cerrahisi

Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom Cerrahisi - Prof. Dr. Çetin Vural Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom Cerrahisi - Prof. Dr. Çetin Vural

Yirmi üç yaşında kadın hasta sol kulak önünde bir kaç hafta önce fark ettiği şişlik nedeniyle başvurdu. Başka bir merkezde ilk muayenesi yapılan ve MR incelemesi “Sol parotis bezde 23x14x25 mm lobüle kitle (Pleomorfik Adenom?)” olarak rapor edilen hasta ameliyat için merkezimize gelmişti. Hastaya sinir monitör cihazı kullanarak sol parotidektomi ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrası hiç bir sorun yaşamayan hasta 2. gün taburcu edildi. Çıkartılan kitlenin histopatolojik incelemesi iyi huylu bir tükürük bezi tümörü olan Pleomorfik Adenom olarak sonuçlandı ve böylece hastamızın tedavisi tamamlanmış oldu.