Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü

Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü - Prof. Dr. Çetin Vural Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü - Prof. Dr. Çetin Vural Sol Parotis Tükürük Bezinde Warthin Tümörü - Prof. Dr. Çetin Vural

Kırkdokuz yaşında kadın hastamıza 3 yıl önce yapılan ultrasonda sol parotis bezinde kitle saptanmış ve iğne biyopsisi yapılmıştı. Yapılan biyopsinin sonucu da Warthin Tümörü ile uyumlu olarak raporlanmıştı. O dönemde ameliyat önerilen hastamız, araya Covid salgını girince ameliyatı ertelemişti.

Tekrar başvuran hastamıza sinir monitör cihazı kullanılarak sol parotidektomi ameliyatı yapıldı. İki gün hastanede yatış sonrası hiç bir sorun olmadan taburcu edilen hastamızın niahi histopatoljik inceleme sonucu da iğne biyopsisini doğrular şekilde Warthin Tümörü olarak raporlandı.

Hastamıza sigara tüketimini sonlandırması önerilerek takibi sonlandırıldı.