Tiroit Bezinde Kanser Şüpheli Nodüller

Tiroid Nodülü Tedavisi - Prof. Dr. Çetin Vural

Elli bir yaşında kadın hasta başka bir merkezde tiroit bezindeki nodüllerden alınan iğne biyopsisi sonucunun kanser açısından şüpheli (Bethesda Kategori 5) olarak raporlanması ve ameliyatla tiroit bezinin alınmasının önerilmesi üzerine bize başvurdu. Hastanın tiroit bezi ultrason incelemesinde her 2 tiroit lobunda nodüller izlenmekteydi. Bu bulgularla ve hastanın da karar sürecine dahil olmasıyla total tiroidektomi (tiroit bezinin tamamının alınması ameliyatı) kararı verildi.

Hastaya ses telini hareket ettiren ve gırtlak hissiyet duyusunu sağlayan üst ve alt (rekürren) larengeal (gırtlak) sinirleri korumak amacıyla sinir monitörü kullanılarak ameliyat yapıldı. Sinirleri ve tiroide komşu paratiroit bezleri korunan hasta ameliyat sonrası dönemi sorunsuz atlattı ve 2. günde taburcu edildi. Çıkartılan tiroit dokusunun histopatolojik inceleme sonucunda her 2 tiroit yarısındaki nodüllerde kanser saptanmadığı bildirildi ve böylece Radyoaktif İyot (atom) tedavisine gerek kalmadığı anlaşıldı.

Hastamız tiroit hormon tedavisi düzenlenmesi ve takip amacıyla Endokrinoloji uzmanına yönlendirildi.