Tiroit Bezinde Multifokal Papiller Karsinom

Tiroit Bezinde Multifokal Papiller Karsinom - Prof. Dr. Çetin Vural

Kırk sekiz yaşında kadın hasta tiroit bezinde takip altında nodüller nedeniyle başvurdu. Hastamızın nodüllerinden yapılan iğne biyopsisi sonucu “Papiller Tiroit Kanseri açısından şüpheli (Bethesda sınıflaması kategori 5). olarak raporlanmış. Ameliyat önerilen hastamızın başvurusu üzerine ameliyat planlandı.

Sinir monitör cihazı kullanılarak yapılan ameliyatla tiroit bezinin nodüller içeren her 2 yarısı da alındı. Bu arada tiroit sağ yarımı, arka tarafta, ses telinin hareketinden sorumlu “Rekürren” sinirin gırtlağa giriş yerinde sert bir nodülün sinire yapışık olduğu ve sinire zarar vermeden sıyırmanın olanaklı olmadığı görüldü. Bu bölgede, sinirin gırtlağa giriş yerinde milimetrik çapta doku, sinir fonksiyonlarına zarar vermemek için yerinde bırakıldı.

Ameliyat sonrası sorunsuz uyanan ve sesi de gayet iyi olan hasta 2. gün taburcu edildi. Çıkartılan tiroit bezinin histopatolojik incelemesinde sağ tiroit lobda 9 mm ve sol lobda 12 mm Papiller Kanser odakları saptandığı belirtiliyordu. Hasta bu bulgularla radyoaktif iyot (atom) tedavisinin planlanması amacıyla Nükleer Tıp uzmanlarına yönlendirildi.