Tiroit Bezinde Multifokal Papiller Karsinom

Tiroit Bezinde Multifokal Papiller Karsinom - Prof. Dr. Çetin Vural

Kırk yaşında kadın hasta tiroit bezinde kanser şüphesi taşıyan nodüller nedeniyle başvurdu. Dış merkezde yapılan boyun ultrason incelemede çeşitli nodüller ve boyunda şüpheli olabilecek lenf bezeleri saptanmış, tiroit nodülünden yapılan iğne biyopsisi de kanser açısından şüpheli olarak rapor edilmişti. Hastamıza bu bulgularla, sinir monitör cihazı kullanılarak, total tiroidektomi ve boyun lenf bezelerinden örnekler alma ameliyatı yapıldı.

Ameliyat ve sonrası dönemi sorunsuz geçiren ve ikinci gün taburcu edilen hastamızın tiroit bezinin sağ ve sol loblarında toplam 7 adet Papiller Kanser odağı saptandı. Odakların en büyüğü 1 cm çapındaydı ve boyundan çıkartılan lenf bezlerinde metastaz (sıçrama) saptanmamıştı.

Hastamız bu bulgularla radyoaktif iyot (atom) tedavisinin verilip verilmeyeceği kararının verilmesi amacıyla Endokrinoloji ve Nükleer Tıp uzmanlarına yönlendirildi.