Tiroit Sağ Lobda İri Nodüller ve Sol Parotis Bezde Pleomorfik Adenom

Tiroit Sağ Lobda İri Nodüller ve Sol Parotis Bezde Pleomorfik Adenom - Prof. Dr. Çetin Vural

Tiroit Sağ Lobda İri Nodüller ve Sol Parotis Bezde Pleomorfik Adenom - Prof. Dr. Çetin Vural

Kırk sekiz yaşında erkek hasta sol kulak önünde ve boyun ön alt kısımlarda 1 yıl kadardır fark ettikleri kitleler nedeniyle başvurdu. Hastamızın kulak önündeki kitlesinden iğne biyopsi yapılmış olduğu ve sonucun “Pleomorfik Adenom ile uyumlu.” şeklinde raporlandığı da öğrenildi. Hastamıza yapılan tiroit USG: “Sağ lobda 18×13 ve 28×21 mm boyutta iki adet kistik nodüller” olarak ve boyun MR: “Sol parotis glandda diffüz olarak kontrastlanan 30x19x29 mm boyutta solid kitle (Pleomorfik Adenom)” olarak raporlanmıştı.

Hastamız bu bulgularla, iri tiroit nodülleri ve parotis tükürük bezi tümörü ön tanılarıyla ameliyata alındı ve tiroit bezinin nodüller bulunan sağ yarısının alındığı Sağ Tiroit Lobektomi ve Sol Parotidektomi ameliyatları yapıldı. Aynı seansta yapılan ve sinir monitör cihazının kullanıldığı bu ameliyatlar sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve hastamız ameliyatı ikinci günü sağlığına kavuşmuş şekilde taburcu edildi.

Çıkartılan parçaların histopatolojik incelemelerinin sonucu parotis tükürük bezinde “Pleomorfik Adenom”, tiroit sağ lobda da “Non-İnvaziv Folliküler Tiroit Neoplazmı, Papiller Benzeri” olarak raporlandı ve hastamızın tedavisi tamamlanmış oldu.