Sol Parotis Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenom

Sol Parotis Pleomorfik Adenom

Elli altı yaşında kadın hasta 1.5 yıldır sol kulak altında şişlik yakınmasıyla başvurdu.  Yapılan ultrason, MR ve iğne biyopsisi incelemeleri sol parotis tükürük bezinde bir pleomorfik adenomu işaret etmekteydi.

Hastaya yüz siniri korunarak sol yüzeysel parotidektomi ameliyatı yapıldı. İki günlük yatışın arkasından sorunsuz taburcu edilen hastaya ait kitlenin histopatolojik inceleme sonucu pleomorfik adenom olarak raporlandı.